Eriyttäminen

Tällä sivustolla eriyttämistapoja jaotellaan Viiden O:n mallin mukaan. Mallin ovat luoneet Anssi Roiha ja Jerker Polso ja siihen voi tutustua tarkemmin heidän kirjassaan Onnistu eriyttämisessä (PS-kustannus 2018). 

Miten alkuun? 

  • Lähde liikeelle pienestä – yksi osa-alue riittää!
  • Kerro eriyttävästä toimintakulttuurista oppilaille ja keskustelkaa siitä yhdessä 
  • Aloita helposti saavutettavista tavoitteista 
  • Osallista huoltajat: lukuläksyn kuuntelu, ääntämismalli, läksyn kysely ja tarkistus, palkitseminen sovituista suorituksista 
Opetus-järjeste-lytOppilaiden joustava ryhmittely taitotasojen mukaan  (tuen tarvitsijat, perustaso, edistyneet): samantasoiset yhdessä tai esim. tuen tarvitsija + edistynyt   

Oppilaiden joustava ryhmittely kiinnostuksen mukaan 
 
Samanaikaisopettajuus  

Koulunkäynnin ohjaajan ja erityisopettajan tuki   
Oppi-misym-päristö Fyysinen:   omat alueet tai tilat toiminnallisille tehtäville, suulliselle harjoittelulle ja itsenäiselle työskentelylle 
*helposti häiriintyvät oppilaat opetustilanteessa takariviin
 
Sosiaalinen:        
*suunnittele parit, ryhmät ja istumapaikat etukäteen 
*mieti siirtymätilanteet 
*leikkejä ja ryhmäyttämistä uudelle ryhmälle lukuvuoden alussa 
Opetus-mene-telmätOpiskelutaidot 
*harjoitellaan erilaisia opiskelutapoja ja mietitään niiden toimivuutta 
*harjoitellaan itseohjautuvuutta 
*valinnaisuus opiskelutekniikoissa: piirrä, esitä, kuuntele, pelaa
*valinnaisuus työskentelytavassa (itsenäisesti, parin kanssa, ryhmässä) 

Ohjeiden anto 
*perusrutiinit tunnin aloituksessa ja lopetuksessa sekä läksyjen tarkistuksessa  
*lyhyet, selkeät ohjeet (tarvittaessa yksilöllisesti) 
*kirjallinen ja kuvallinen tuki 
*varmista oppilaiden keskittyminen ja ymmärrys 

Yksilöllisyys tehtävien ja läksyjen tasossa 
*helppo (vastaa suomeksi, yhdistä, tee vain osa tehtävästä) 
*perustaso (vastaa englanniksi sanoin, tee tehtävä kokonaan) 
*haastava (vastaa englanniksi lausein, laajenna tehtävää lisäämällä osaamiasi sanoja/lauseita) 

Oppilas voi toisinaan päättää tai valita itse tehtävänsä ja läksynsä.
Oppimi-sen tukiDigitaaliset oppimispelit ja tehtävät: eteneminen omaan tahtiin
 
Puheen äänittäminen ja esityksen tekeminen digitaalisella sovelluksella, jos oppilasta jännittää puhua muiden kuullen (esim. Sock Puppets)   

Kuvat (oppimateriaalin kuvat, kuvakortit sanoista)   

Kuulosuojaimet ja sermi    
Oppimi-sen arviointiYksilöllisten tavoitteiden suunnittelu opetusjakson aluksi ja palkitseminen tavoitteiden saavuttamisesta   

Tunnin tavoitteen kertominen alussa ja saavuttamisen arviointi  lopussa   

Monipuoliset arviointimenetelmät (tunnistaminen, suullinen osaaminen, toiminta, kirjoittaminen)   

Itse- ja vertaisarviointi   
Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: