Oppilaan itsearviointi ja vertaispalaute

VOPSin mukaan oppilaat harjoittelevat opettajan ohjauksessa itse- ja vertaisarvioinnin taitoja osana kielten opiskelua.

Mitä arvioidaan?

  • Osaaminen: sanat, ilmaukset (tunnista, toista, tuota) ​
  • ​Ääntäminen: sanat, ilmaukset
  • Opiskelutaidot: kuunteleminen, keskittyminen, toistaminen, huolellisuus, kaverin huomioiminen

ITSEARVIOINTI

Itsearviointilomake

Itsearvioinnin ja oman oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseksi olemme laatineet oppilaan itsearviointilomakkeen.

Tallenne oppilaan itsearviointilomakkeen käytöstä.

Miten meni? Opinko tänään? 

  • Peukutus, ”käsivarsimittari”​
  • Hymynaamat taululla / oven pielessä – läpsäytä sopivaa​
  • Jäätelötötterö: valmiiseen jäätelökuvaan väritetään 1-3 palloa tai liimataan valmiita värillisiä jäätelöpalloja. ​
  • Arviointijana: joko liikutaan konkreettisesti janalla tai jana voi olla seinällä ja oma merkki laitetaan sopivaan kohtaan

Aihekokonaisuuden jälkeen: Piirrä kämmen-arviointipohja

VERTAISPALAUTE TUNNIN / TEHTÄVÄN LOPUKSI

  • Jäätelötötterö: tötterökuvaan annetaan kaverille 1-3 värillistä palloa tai väritetään vastaava määrä palloja​.  
  • Tähti: ennen tuntia jokaiselle nimetään pari ja asia, jota pitää kaverin työskentelyssä arvioida. Tunnin lopuksi kaverille annetaan tähtimerkki, jos asia on sujunut hyvin. ​  

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: