Jaksosuunnitelma yhden aihepiirin käsittelyyn

 1. tunti

Tavoite: Oppilas tunnistaa ja harjoittelee tuottamaan aihepiirin sanoja.

 • Aihepiiriin tutustuminen esim. laulun tai kuvan avulla
 • Sanojen kuunteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen
 • Sanastoleikkejä: tunnistamisleikki, toistamisleikki, tuottamisleikki

2. tunti

Tavoite: Oppilas tuottaa aihepiirin sanoja ja harjoittelee aihepiiriin liittyviä fraaseja.

 • Aihepiiriin virittäytyminen esim. laulun tai kuvan avulla
 • Sanojen muisteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen
 • Fraasileikit: musiikillinen haastattelu, etsi pari, vaihda korttia, valitse ja arvaa

3. tunti

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja vuorovaikutuksessa.

 • Aihepiiriin kertaus esim. laulun tai kuvakorttien avulla
 • Sanojen muisteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen
 • Leikkejä edellisiltä tunneilta valikoidusti
 • Askartelu tms. tehtävä

4. tunti

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja eri tilanteissa. Oppilas arvioi osaamistaan ja/tai työskentelyään.

 • Aihepiirin kertaus esim. laulu
 • Pistetyöskentely
 • Arviointi
Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: