Kieli- ja kulttuuritietoisuus

Kieli- ja kulttuuritietoisuus 

Kielet ja kulttuurit ovat läsnä kaikkialla, ja niiden merkitys identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa on hyvin suuri.  

Kielitietoisuus = tietoisuus itsestä kielen/kielten käyttäjänä. 

Kulttuuritietoisuus ei tarkoita sitä, että pitää tietää paljon kaikista kulttuureista vaan tunnistaa, miten kulttuuri vaikuttaa omiin tapoihin, ajatuksiin ja toimintaan. 

Kulttuuri on kaikkea sitä, mitä teemme, esimerkiksi syömmekö haarukalla, miten puhumme meitä vanhemmalle henkilölle tai vaihdammeko poskisuudelmia tavatessamme. Myös perheellä, koululla ja harrasteryhmillä on omat kulttuuriset käytänteensä. Kulttuurisiin käytänteisiin sosiaalistuminen alkaa jo varhain lapsuudessa.  

Kuva: Maailmankansalaisen polku-materiaali, Oulun kaupunki

Kielitietoisuustehtäviä 

Kulttuuritietoisuustehtäviä

Linkkejä ja lauluja

 

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: