Kielipedagogiikka: Miten opetan ja opin?

Miten opetan ja opin?   

Lisätään kuva...
Esimerkki kielenoppimismallista

Kun kehää toistetaan tarpeeksi, seuraavat vaiheet ovat tunnista ja tuota

Kuuntele ja toista:
Opettaja sanoo tai kuunnellaan harjoiteltavia sanoja, jotka toistetaan useamman kerran. Apuna voi olla kuva ja/tai sanahahmo.

Toimi:
Lisätään liike/leikki esim. matkitaan tiikerin ääntä tai pingviinin kävelyä. Toiminnallisia harjoituksia tehdään useita erilaisia.

Tunnista ja tuota:
Kun kuvan vaiheita on toistettu monipuolisesti useamman kerran, voidaan edetä tunnistamis- ja tuottamisvaiheeseen. Tunnistamisella tarkoitetaan, että oppilas yhdistää esim. kuulemansa oikeaan kuvaan tai liikkeeseen. Tuottamisvaiheessa oppilas pystyy ilmaisemaan suullisesti harjoiteltavia sanoja tai lauseita.

Kielen oppiminen:

 • Sanojen opettelu mahdollisimman monikanavaisesti: kuva, ääni, liike, sanahahmo 
  Kuuntelu; minkälaisia asioita oppilas kuuntelee (ope puhuu, laulu), mitä opettaja tuottaa? 
 • Puhuminen; toista sanoja, reagoi, vastaa kysymyksiin 
 • Kirjoittaminen, sanahahmoon tutustuminen, mikä esim. englannin kielessä on hyvin erilainen kuin ääntämysasu.  
 • Esittäminen, draaman keinot; käsi- ja sorminuket, pehmolelut esittävät, nukketeatteri. 
 • Arvaamalla ja päättelemällä: Opettajan on hyvä rohkaista oppilaita käyttämään mielikuvitusta ja tarttumaan vihjeisiin. Tärkeää on yrittää, vaikka välillä erehtyisikin.
    
 • Askartelemalla tai tekemällä käsin  
 • Laulamalla, rytmittelemällä ja leikkimällä, kielellä hassuttelemalla 
 • Ääntäminen ja intonaatio toistamalla mallista/laulamalla laulua 
 • (Lukeminen: hitaasti, nopeasti, eri rooleissa, esim. opettaja voi lukea esim. satuja ääneen) 

Kielen opetus:

Yhteistyö opettajien välillä (esim. aineenopettaja ja luokanopettaja)  

Yhteissuunnittelu: Molempien vahvuudet hyötykäyttöön (aineenopettaja voi antaa vinkkejä ja auttaa kielipedagogiikan täsmätaidoissa esim. ääntämisessä, luokanopettaja voi antaa vinkkejä toiminnallisista tehtävistä ja alkuopetuksen käytänteistä. 

Samanaikaisopettajuus: Joko yhteisessä tilassa tai niin, että osa ryhmästä eri tilassa toisen opettajan kanssa, mahdollistaa eriyttämisen ylös- ja alaspäin tai muuten joustavan oppilaiden ryhmittelyn   

Pistetyöskentely: Lapset jaetaan pienempiin ryhmiin ja opettajat ja mahdollisesti ohjaaja vetävät eri toimintapisteitä, joissa lapset kiertävät.

Miten kieltä opitaan? On tärkeää tuoda opetuksessa esille, miten monin eri tavoin kieltä voi oppia. Lasten kanssa voidaan keskustella, mistä he ovat vieraskielisiä sanoja ja ilmauksia oppineet, ja millä eri tavoin kieltä voi oppia oppitunneilla.

Kuvan avulla on helppo havainnollistaa eri tapoja kielen oppimiseen, ja jokainen voi pohtia, miten itse oppii parhaiten.

Kielirikasteinen opetus

 1. Luokkarutiinit
  Päiväohjelman/ kalenterin läpikäynti joka aamu suomen lisäksi A1-kielellä, viikkolaulut, viikkolorut sekä ruokalorut (ks. materiaali)
 1. Ohjeet
  Luokkakieli: opettajan on hyvä käyttää mahdollisimman paljon kohdekieltä arkisissa tilanteissa, esim. ohjeiden antamisessa. Oppilaat oppivat toiston kautta. Luokkakieli on hyvä olla esillä myös luokan seinillä esim. puhekuplina. (ks. muu materiaali)  
 1. Opetustuokio
  Esimerkiksi matematiikan tunnilla harjoitellaan numerot ja yhteenlaskua englanniksi tai liikunnan tunnilla leikitään lämmittelyleikki eläinsanoja kerraten ja eläinten liikkumista matkien.                                                                               
 1. Oppimiskokonaisuus
  Esimerkiksi pieni monialainen oppimiskokonaisuus 

Esimerkkejä kielirikasteisuudesta:

Avaimia kielirikasteisuuteen

How are you today? Kielirikasteisen opetuksen malli

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: