Linkkejä eri materiaalisivuistoille

Porin varhennetun vinkkivihkonen​: http://www.bit.ly/vinkkivihko​

Pirkanmaan kielikasvatus-sivut​: http://pirkanmaankikatus.blogspot.com/  ​

Turun kaupungin sivusto Kielitietoisesti kouluissa​: https://blog.edu.turku.fi/kieko/ ​

Enkkua alkuopetukseen​: https://sites.google.com/view/alkuenkku/etusivu?authuser=0 ​

Esimerkkejä ruotsin varhentamiseen (sovellettavavissa myös muihin kieliin) opinnäytetyö Ouun yliopistosta: http://jultika.oulu.fi/files/nbnfioulu-202005091663.pdf?fbclid=IwAR2G1fWFto_E7QTF6Z21m61Qv0SZobUSd4DJn-OCxoNbiy0-KRjKQ1Od1M4

Niilo Mäki-instituutin materiaali: https://www.nmi.fi/kaynnissa-olevat-hankkeet/kielitaito-kuuluu-kaikille/

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: