Numerot

Jaksosuunnitelma luvuista 1-10 

1.tunti 

Tavoite: Oppilas tunnistaa ja harjoittelee tuottamaan aihepiirin sanoja. 

 • Mietitään ensin, mitä jo kenties osataan.  
 • Kuunnellaan numerolaulu, esim. https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA (Counting 1-10 song)  
 • Toistetaan numerot vielä yhdessä ja samalla ope nostaa vastaavan numerokortin ylös tai jos numerot ovat jo entuudestaan kohtalaisen tuttuja, voidaan laulaa edellä kuunneltu laulu. Kiinnitetään samalla huomiota numeron 3 ääntämiseen. 
 • Lasketaan sormet ja toistetaan numerot ja/ tai rakettina kuuhun-leikki: mennään kyykkyyn ja otetaan raketin lähtölaskenta. Numero kerrallaan noustaan pikkuhiljaa ylös ja numeron 10 kohdalla hypätään rakettina ilmaan.  
 • Opettaja jakaa jokaiselle numerokortin 1-4 (muokataan ryhmän koolle sopivaksi). Tähän tehtävään tarvittavat numerot on hyvä kerrata vielä ennen liikkeelle lähtöä. Aluksi harjoitellaan kysymys Areyounumber X? ja vastaukset Yes, I am / No, I am not. Syntyvä ryhmä jatkaa etsimistä yhdessä, kunnes kaikki jäsenet ovat löytyneet.  
 • Syntynyt ryhmä saa kaksi noppaa ja jokainen vuorollaan heittää nopat. Sanotaan syntynyt laskutoimitus ääneen, esim. Two plus four is six. Tätä jatketaan ajan sallimissa rajoissa. Mikäli noppien yhteissumma ylittää 10, saa heittää uudelleen.  
 • Lopuksi ryhmä arvioi omaa toimintaansa: peukku ylös, hyvin meni tai peukku vaakaan, ihan hyvin tai peukku alas, ensi kerralla tsempataan. Lähdetään etsimään paria.  

2. tunti 

Tavoite: Oppilas tuottaa aihepiiriin liittyviä sanoja ja harjoittelee aihepiiriin liittyviä fraaseja. 

 • Kerrataan numerot joko korttien, sormien tai esim. legopalikoiden avulla. Kuunnellaan edelliskerran laulu tai joku muu numerolaulu. 
 • Harjoitellaan numeroita yhdessä: ope nostaa ilmaan esim. lyijykyniä tietyn määrän. How many pencils can you see? I see… 
 • Harjoitellaan numeroita kilpailuna: otetaan jako kahteen (numerot englanniksi!). Joukkueet muodostavat kaksi jonoa vastakkaisin. Opettaja voi sanoa numeron suomeksi tai näyttää sen sormilla. Jonossa ensimmäisenä olijat kisaavat, kumpi sanoo numeron englanniksi ensin. nopein saa vastapuolen kaverin joukkueeseensa. Peli jatkuu, kunnes jompikumpi joukkueista on saanut kaikki vastapuolen jäsenet omalle puolelleen. Kisa toimii erittäin hyvin ulkona. Ryhmän mukaan voi jakaa oppilaat myös kahteen erilliseen peliporukkaan ja mahdollisesti ohjaaja tai joku oppilaista voi toimia ”opettajan roolissa”. 

3. tunti 

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja vuorovaikutuksessa. 

 • Virittäydytään aihepiirin kertaamalla numerot. Kuunnellaan joku edellisten kertojen lauluista tai jokin uusi laulu. 
 • Harjoitellaan numeroita parin kanssa. Oppilaat voivat vaikka laskea parilleen, kuinka monta esinettä hänellä on penaalissa / pulpetissa / repussa. Lopuksi pari antaa palautetta osaamisesta ”käsivarsimittarin avulla” (Toinen kyynärvarsi on rinnan alapuolella ja toinen pystyssä sitä vasten. Pystyssä oleva käsi on viisari, joka näyttää, kuinka hyvin numerot onnistuivat. Jos käsi on pystyssä, erittäin hyvin ja siitä alaspäin siirtyen heikommin. 
 • Harjoitellaan kysymys How old are you? ja vastaus I am … years old. Kuunnellaan laulu https://www.youtube.com/watch?v=x2cI4ZgsYU4  tai https://www.youtube.com/watch?v=AIRgNiSAmRc (laulussa tulee numerot 1-12). Käännytään parin tai ryhmän puoleen ja kysytään ikää vuorotellen. 
 • Jos on aikaa, niin oppilaat voivat merkitä A4-paperille numerot 1-10 eri värein. Jatkossa tätä paperia voidaan hyödyntää eri tavoin. Jos värit on jo opeteltu, paperin avulla voidaan harjoitella vielä numeroita ja kerrata värejä. Number two is green jne. Tätä voidaan tehdä parin kanssa tai pienessä ryhmässä tai osana arviointia, jolloin oppilas kertoo kuvasta asiat opettajalle tai opettaja kyselee (What color is number six?) 

4.tunti 

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja eri tilanteissa. Oppilas arvioi osaamistaan ja/tai työskentelyään. 

 • Numeroiden kertaus jollakin aiempien kertojen laululla. 
 • Pistetyöskentely: oppilaat jaetaan esim. neljän hengen ryhmiin. 
 • Läpsypeli: pöydällä on numerokortit ja kaksi kärpäslätkää. Ope sanoo numeron ja kaksi kisaa oppilasta kisaa, kuka läpsäisee oikeaa vastinetta ensin. 
 • Ensimmäinen tunnin noppaharjoitus tai dominopeli-numeroilla 
 • Edelliskerran numeropaperi: yksi oppilas osoittaa paperista numeroa ja toinen sanoo sen englanniksi. 
 • Piirretään kaverin selkään numeroita, toinen sanoo numero englanniksi. 
 • Arviointi: ryhmä arvioi työskentelyään ja osaamistaan peukkumittarilla 
Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: