Perheenjäsenet

1.tunti  

Tavoite: Oppilas tunnistaa ja harjoittelee tuottamaan aihepiirin sanoja. 

 • Aihepiiriin tutustuminen esim. Laulun Finger family avulla. https://www.youtube.com/watch?v=YJyNoFkud6g 
 • Keskustellaan perheenjäsenistä: Mitä perheenjäseniä oppilaat tietävät englanniksi ja muilla kielillä? Keitä kuuluu perheeseen missäkin kulttuurissa? 
 • Perheenjäsenten kuunteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen esim. kuvakorttien avulla 
 • Sanastoleikkejä 
 • Toistamisleikki: Istutaan piirissä. Laitetaan perheenjäsenten kuvat tai perheenjäseniä esittävät nuket pussiin. Nostetaan yksi kuva tai nukke kerrallaan ja laitetaan se kiertämään kädestä käteen sanoen perheenjäsen englanniksi. 
 • Tunnistamisleikki: Opettaja kiinnittää perheenjäsenten kuvat seinille eri puolille luokkaa. Opettaja sanoo jonkin perheenjäsenen ja oppilaat lähtevät kävelemään esim. robotteina (hitaasti, jäykästi) kohti kuvaa ja koskettavat sitä.  
 • Tuottamisleikki: Oppilaat jatkavat edellistä leikkiä parin kanssa. Hedelmäsalaatti perhesanoilla. 

2. tunti 

Tavoite: Oppilas tuottaa aihepiirin sanoja ja harjoittelee aihepiiriin liittyviä fraaseja. 

 • Aihepiiriin virittäytyminen esim. Laulun Finger family avulla. 
 • Sanojen kertaus: opettaja näyttää perheenjäsenten kuvia yksi kerrallaan, oppilaat kertovat perheenjäsenen, sitten toistetaan ja harjoitellaan ääntämistä yhdessä 
 • Fraasileikit: 
 • Musiikillinen haastattelu: Kuunnellaan ja lauletaan uudelleen laulua Finger family. Oppilaat istuvat pareittain. Toinen pareista laulaa kysymysosan: Daddy finger, daddy finger, where are you? ja toinen näyttää peukaloa ja laulaa vastausosan: Here I am, here I am, how do you do? 
 • Etsi pari: Oppilaille jaetaan perheenjäsenkortit, yksi kortti per oppilas, kaksi samaa perheenjäsentä per ryhmä. Oppilaat kiertävät luokassa etsien paria kysymällä: –Whos that? -That’s my… 
 • Vaihda korttia: Oppilaille jaetaan perheenjäsenkortit, yksi kortti per oppilas, kaikilla eri kortti, mikäli mahdollista. Oppilaat kiertelevät luokassa ja kysyvät toisiltaan: Who’s that?  Oppilaat vastaavat oman korttinsa henkilön That’s my… ja kysyvät kaverin kortin perheenjäsentä. Sitten he vaihtavat kortteja vaihdetaan. Näin oppilaat vastaavat mahdollisimman monesta eri perheenjäsenestä. Leikkiä jatketaan lopetusmerkkiin asti. 
 • Heitä palloa: Tämä on edellisen leikin koonti. Istutaan piirissä ja heitetään palloa oppilaalta toiselle. Pallon lentäessä kaikki kysyvät yhteen ääneen: Who’s that? Ja pallon saanut vastaa oman korttinsa mukaisesti: That’s my… 
 • Viesti: Vaihda korttia –leikin koonti. Istutaan piirissä. Opettaja pistää viestin liikkeelle kysymällä vieressään olevalta oppilaalta: Who’s that? Oppilas vastaa oman korttinsa mukaan: That’s my… ja kysyy kysymyksen seuraavalta oppilaalta jne. Kysymys kiertää piirissä ja kaikki vastaavat, kunnes opettaja on lopulta kertonut oman korttinsa sisällön. Viestissä voidaan ottaa aikaa. 
 • Valitse ja arvaa: Oppilaat työskentelevät pareittain. Toinen parista ajattelee jotain perheenjäsentä. Toinen parista arvailee: Is that a mommy? Is that a … ? Toinen vastaa: Yes, it is. / No it isn’t. Vaihdetaan arvuuttajaa. Voidaan jatkaa useita kertoja. 

3. tunti 

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja vuorovaikutuksessa. 

 • Aihepiiriin kertaus esim. Family members song –laulun avulla: https://www.youtube.com/watch?v=d_WQEw13TCo 
 • Sanojen muisteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen 
 • Leikkejä edellisiltä tunneilta valikoidusti 
 • Piirretään oma kämmen paperille ja perheenjäsenet sormiin. Esitellään sormiperhe parille tai luokalle. That’s me. That’s my mum Liisa. Jne. 

4.tunti 

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja eri tilanteissa. Oppilas arvioi osaamistaan ja/tai työskentelyään. 

 • Aihepiirin kertaus esim. Family members song –laulun avulla  
 • Pistetyöskentely: jakaudutaan 4 oppilaan ryhmiin 
 • Kosketa perheenjäsentä: kuvakortit luokan seinillä, yksi oppilaista sanoo perheenjäsenen ja muut koskettavat kuvaa mahdollisimman nopeasti 
 • Katsotaan tietokoneelta tai pädiltä laulu Finger family ja leikitään mukana 
 • Opettaja kysyy ryhmäläisiltä vuorotellen Who’s that? Näyttäen kuvaa perheenjäsenistä. Opettaja voi samalla arvioida oppilaiden perheenjäsenten osaamista. 
 • Muistipeli perheenjäsenkorteilla 
 • Esitellään oma sormiperhe muille ryhmäläisille 
Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: