Tervehdykset

Jaksosuunnitelma tervehdyksistä 

1.tunti  

Tavoite: Oppilas tunnistaa ja harjoittelee tuottamaan aihepiirin sanoja. 

 • Aihepiiriin tutustuminen https://www.youtube.com/watch?v=CuI_p7a9VGs 
 • Keskustellaan tervehtimisestä esim. mitä sanotaan milloinkin. Voidaan katsoa myös videopätkiä eri maiden tervehtimistavoista.  ”Good morning” ”Hello” ”How are you?” ”Good afternoon” ”Good evening” ”Good night” 
 • Sanojen kuunteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen: Taululle kuva jokaisesta vuorokaudenajasta ja kellotaulusta, sekä viereen siihen sopiva toivotus. Harjoitellaan näiden ääntämistä toistamalla opettajan mallista. 
 • Leikitään piirissä seisten kaikki vuorokaudenajat/tervehdykset vuorollaan. Aamukuva ensimmäisenä piirin keskelle. Kaikkien katse lähtee kiertämään sovittuun suuntaan. Kun katse kohtaa toisen oppilaan kanssa, he kävelevät toisiaan kohti, kättelevät/vilkuttavat/hymyilevät tms. ja toivottavat toisilleen Good morning! ja jatkavat matkaa toisen paikalle. Leikissä tulee paljon toistoja, liikettä ja hyvää mieltä. 
 • Kuunnellaan ja lauletaan matkalaulu: https://www.youtube.com/watch?v=8wuCfZd4jVc 
   

2. tunti 

Tavoite: Oppilas tuottaa aihepiirin sanoja ja harjoittelee aihepiiriin liittyviä fraaseja 

 • Jokainen oppilas saa rintaansa kiinni nimilapun, jossa on oma nimi ja sanat “My name is…” Harjoitellaan myös kysymään What’s your name?” (Voidaan leikkiä vielä ringissä palloa heittäen samalla kysyen. Se, joka saa pallon vastaa ja heittää seuraavalle.) 
 • Muistellaan yhdessä kuvakorttien avulla kaikki tervehdykset, toistetaan opettajan perässä. Harjoitellaan tervehtimistä ja nimen kysymistä/kertomista vierusparin kanssa.  
 • Pari-/ryhmätyö tervehdyksistä niin, että jokainen pari saa keksiä itse sopivan liikkeen tervehdykseen, esim. good night haukotellaan silmät kiinni tms. Opettaja auttaa yksinkertaisten ja tervehdykseen liittyvän liikkeen keksimisessä. Kun kaikki ovat keksineet liikkeet ja harjoitelleet niitä, käydään kaikki läpi toistaen sekä tervehdys että liike. Pelataan sitten niin, että pari/ryhmä kerrallaan esittää liikettä ja toiset oppilaat sanovat tervehdyksen englanniksi. 
 • Kim-leikki: tervehdys-kortit pöydällä ja oppilaat saavat katsoa niitä tarkasti hetken. Kun oppilaat laittavat silmät kiinni, opettaja ottaa jonkin pois ja oppilaat arvaavat mikä puutuu avattuaan silmänsä. Myös oppilaat voivat vuorotellen ottaa jonkin tervehdyksen pois.  
 • Tunnin lopussa jokainen käy kertomassa opettajan käsinukelle nimensä ”My name is…” ja jonkin muistamansa tervehdyksen.  

3. tunti 

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja vuorovaikutuksessa. 

 • Aihepiiriin kertaus https://www.youtube.com/watch?v=gVIFEVLzP4o 
 • Sanojen muisteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen kuvakorttien avulla. 
 • Draaman statusharjoitus, jossa jokaiselle oppilaalle jaetaan pelikortti, jota ei saa muille näyttää. Mitä suurempi kortti on (esim. kuvakortti=kuninkaallinen) sitä ylhäisempi henkilö on. Mitä pienempi kortti on, sitä alhaisempi henkilö on (esim 2 = kerjäläinen). Sitten aletaan liikkua yhteisessä tilassa ja tervehtiä muita oman “statuksen” mukaisesti (esim kuninkaallinen tervehtii ylväästi jne). Jos korttipakka tuntuu hankalalta, voi statuksen päättää toisellakin tavalla. Lopuksi arvataan muiden kortit. 
 • Suullinen palaute opettaja/oppilaat oppitunnin aikana, kannustaminen 
 • Kotiläksy: toivota kotona sopivaan aikaan jokin/jotkin toivotuksista 

4.tunti 

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja eri tilanteissa. Oppilas arvioi osaamistaan ja/tai työskentelyään. 

 • Pistetyöskentely 
 • Matkalaulu, lauletaan ja leikitään 
  Musiikin tahdissa liikutaan ja kun tulee kohta ”Kun sanon päivää, hän sanoo… 
  –> Etsi itsellesi pari ja esim. kättele/halaa/heitä ylävitoset tässä kohtaa ja lausu tervehtiminen. 
  Lapset voivat keksiä lisää maita ja tapoja.  
  (Lisäksi muusikin tahtiin liikkuessa voi keksiä erilaisia tapoja liikkuja. Esim. Juosten, hyppimällä, karhunkävelyä, takaperin kävely…) 
 • Tervehdys & liike -leikki aihekokonaisuuden toiselta tunnilta. 
 • Pieni moniste, jonka avulla kerrataan tervehdyksiä, yhdistämistehtävä, kuvat. 
 • Kosketa tervehdystä: kuvakortit ovat seinillä eri puolilla luokkaa, yksi oppilaista sanoo tervehdyksen ja muut koskettavat kuvaa nopeasti. 
Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: