Värit

Jaksosuunnitelma värien opetukseen

1.tunti 

Tavoite: Oppilas tunnistaa ja harjoittelee tuottamaan aihepiirin sanoja. 

 • Aihepiiriin tutustuminen esim. Laulun What colour is it? avulla.  https://www.youtube.com/watch?v=FMRkKbbrQ7E 
 • Keskustellaan väreistä: Mitä värejä oppilaat tietävät englanniksi ja muilla kielillä? 
 • Värien kuunteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen esim. kuvakorttien avulla 
 • Sanastoleikkejä 
 • Tunnistamisleikki: Opettaja sanoo värin, oppilaat etsivät värin luokasta ja koskettavat sitä. Värikuningas-leikki. 
 • Toistamisleikki: Myrkkysieni erivärisillä kuvilla, napeilla, esineillä tmv. 
 • Tuottamisleikki: Kierrä parin kanssa luokassa ja osoita eri värejä. Pari sanoo värin englanniksi. 

2. tunti 

Tavoite: Oppilas tuottaa aihepiiriin liittyviä sanoja ja harjoittelee aihepiiriin liittyviä fraaseja. 

 • Aihepiiriin virittäytyminen esim. Laulun What colour is it? avulla. 
 • Sanojen kertaus: opettaja näyttää värikortteja yksi kerrallaan, oppilaat kertovat värin, sitten toistetaan ja harjoitellaan ääntämistä yhdessä 
 • Fraasileikit:  
 • Musiikillinen haastattelu: Kuunnellaan uudelleen laulu What colour is it?, jonka aikana oppilaat kiertävät pareittain luokassa ja koskettavat jotain väriä kysyen What colour is it? Pari vastaa: It’s red. Jne.  
 • Valitse ja arvaa: Oppilaat työskentelevät pareittain. Toinen parista ajattelee jotain väriä. Toinen parista arvailee: Is it blue? Is it … ? Toinen vastaa: Yes, it is. / No, it isn’t. Vaihdetaan arvuuttajaa. Voidaan jatkaa useita kertoja.  
 • Etsi pari: Oppilaille jaetaan värikortit, kaksi kutakin väriä. Oppilaat kiertävät luokassa etsien paria kysymällä oman korttinsa värillä: Is it blue? -Yes, it is./No, it isn’t.  Samalla voidaan harjoitella nousevaa intonaatiota kysymyksessä. 
 • Vaihda korttia: Oppilaille jaetaan värikortit, mahdollisimman monta eri väriä. Oppilas painaa saamansa värin mieleen. Oppilaat kiertelevät luokassa ja kysyvät toisilta oppilailta: What colour is it? näyttäen omaa värikorttiaan. Pari vastaa It’s… ja kysyy oman korttinsa väriä. Lopuksi kortteja vaihdetaan. Leikkiä jatketaan siihen asti, että kaikki ovat saaneet oman alkuperäisen värinsä takaisin.  

3. tunti 

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja vuorovaikutuksessa. 

 • Sanojen muisteleminen, toistaminen ja ääntämisen harjoitteleminen 
 • Leikkejä edellisiltä tunneilta valikoidusti 
 • Värityskuvia: väritä haluamallasi tavalla, toistele väriä englanniksi värittäessäsi 

4.tunti 

Tavoite: Oppilas käyttää aihepiirin sanoja ja fraaseja eri tilanteissa. Oppilas arvioi osaamistaan ja/tai työskentelyään. 

 • Aihepiirin kertaus esim. värikorteilla 
 • Pistetyöskentely: jakaudutaan 4 oppilaan ryhmiin 
 • Läpsypeli: yksi oppilas sanoo värejä, muut läpsäyttävät kärpäslätkällä oikeaa värikorttia 
 • Katsotaan tietokoneelta tai pädiltä laulu Blue, I see something blue ja osoitetaan laulettua väriä 
 • Opettaja kysyy ryhmäläisiltä vuorotellen What colour is it? näyttäen värikortteja. Opettaja voi samalla arvioida oppilaiden värien osaamista. 
 • Muistipeli värikorteilla 
 • Väripelin pelaamista pädeillä Fun English -sovelluksella 
 • Arviointi: Oppilaat arvioivat omaa ja ryhmänsä pistetyöskentelyä peukkumittarilla ja näyttävät sormilla, kuinka monta väriä ovat oppineet. 
Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: