Vuosikello

Vuosikellossa on esimerkkiaiheita, joista voidaan valita tuntien aihepiirejä. Suositeltavaa on, että yhtä aihetta käsitellään mahdollisimman monipuolisesti. Fraaseja ja sanoja toistetaan monipuolisesti. Etusivulta (kielenopettaminen-osio) löytyvät jaksosuunnitelmamallit, joita voi soveltaa aiheiden konkreettiseen käsittelyyn opetuksessa.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: